Begrip   Partner

Definitie
De (ex-)echtgenoten/geregistreerd partners van de persoon waar de Persoonslijst (PL) bij hoort.
Toelichting
Van elke (ex-)echtgenoot/geregistreerd partner zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het sluiten dan wel ontbinden van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten.
Populatie
(ex-)Echtgenoten/geregistreerd partners van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.