Begrip   Woonadres in Nederland

Definitie
Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon woont.
Toelichting
Alle personen die in Nederland verblijven en ingezetene zijn hebben een woonadres tenzij er gebruik gemaakt is van het recht op een briefadres.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of BAG of gemeenten van inschrijving of Post NL.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven en een woonadres hebben.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.