Begrip   Woonland

Definitie
Het land waarin de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven dan wel het land waarin de persoon verblijft.
Toelichting
Het woonland is niet geregistreerd bij het adres van personen die in Nederland verblijven en ingezetene zijn.
Wetgeving
Eigenaar
De minister van BZK.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan).
Populatie
Personen die in Nederland verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Onderliggende gegevenselementen