Gegevenselement   Land adres buitenland

Definitie
Een code, opgenomen in de Landentabel, die het land van het adres buitenland aangeeft.
Toelichting
Bij het ingaan van een Ministerieel besluit en bij een ambtshalve uitschrijving wordt hier de standaardwaarde (0000) opgenomen.
Authentiek
Nee
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
De minister van BZK
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) .
Populatie
Personen die in Nederland verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP.