Registratie    Basisregistratie Topografie

Gegevens over de registratie
Registratienaam
Basisregistratie Topografie
Registratietype
Basisregistratie
Registratielabel
Basisregistratie Topografie
Voorkeursnaam
Basisregistratie Topografie
Toelichting
De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.
Laatst bijgewerkt
2018-12-31, 22:00
Keywords
Basisregistratie Topografie
Topografie
Topografische kaart
TOP10NL
Digitale kaart
Andere identifier
TOP10NL
Conformeert aan
Kadasterwet: http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0021547 INSPIRE: VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens.
Kwaliteit
Norm is 95% juist. Zie https://zakelijk.kadaster.nl/brt-dashboard
LODStars
4
Tijddekking
2007-01-01 t/m 
Versie
1.2.0.1 (versie Catalogus)
Doel
De BRT is het standaard topografische bestand op verschillende schaalniveau's voor gebruik binnen de overheid.
Gegevens over de aanbieder
Registratiehouder
Kadaster
Rechten en zichtbaarheid
Licentie
BB-BY
Rechten
Zie: BRT Catalogus en productspecificaties paragraaf 6.4 https://zakelijk.kadaster.nl/brt-documentatie
Toegangsrechten
Open data
Relaties en verwijzingen
Bron
Geen
Gerelateerde bron
Geen
Herkomst
De BRT is ontstaan uit TOPvector, de verzameling kaartseries die bij de Topografische Dienst (onderdeel van het Ministerie van Defensie, nu opgegaan in het Kadaster) zijn ontwikkeld.
Onderliggende begrippen