Gegevenselement   tijdstipRegistratie

Definitie
Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
Authentiek
Ja
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie.
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning.
Kwaliteit
Norm is 95% juist. Zie
https://zakelijk.kadaster.nl/brt-dashboard
Toegankelijkheid
Geen beperkingen
Gebruiksvoorwaarden
Zie: BRT Catalogus en productspecificaties paragraaf 6.4

https://zakelijk.kadaster.nl/brt-documentatie