Begrip   Inrichtingselement

Definitie
Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.
Authentiek
Ja
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie.
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning.
Populatie
Alle inrichtingselementen in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.
Kwaliteit
1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.