Begrip   Plaats

Definitie
Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken.
Authentiek
Ja
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie.
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning.
Populatie
Alle plaatsen en woongebieden in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.
Kwaliteit
1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.