Begrip   Plantopografie

Definitie
Geplande objecten van grote infrastructurele werken die nog niet in uitvoering zijn.
Authentiek
Ja
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie.
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning en externe bronnen.
Populatie
Alle bekende plantopografie in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.
Kwaliteit
1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.