Begrip   Terrein

Definitie
Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).
Authentiek
Ja
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie.
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning.
Populatie
Alle terreinen in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.
Kwaliteit
1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.