Begrip   Eigenaar en/of houder van een voertuig

Definitie
Degene aan wie een kenteken is opgegeven wordt, tenzij anders blijkt, volgens de Wegenverkeerswet en voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.
Toelichting
Niet van toepassing.
Authentiek
Nee
Eigenaar
BZK / GBA
Herkomst
GBA
Populatie
Alle natuurlijk personen die als eigenaar of houder staan geregistreerd in het Kentekenregister van een gekentekend voertuig tot 9 jaar na beeindiging van de laatste tenaamstelling.
Kwaliteit
Conform GBA