Begrip   Gekentekend voertuig

Definitie
Een voertuig waarvoor volgens de Wegenverkeerswet een bepaald kenteken is opgegeven OF een recent-niet-meer gekentekend voertuig (gedurende de bewaartermijn na bijv. sloop of export).
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig.
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen.
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).