Begrip   Adres

Registratie
Definitie
Een Adres is een nadere aanduiding van een Locatie.
Toelichting
Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.
Authentiek
Ja
Eigenaar
KVK/BAG
Herkomst
Volgens opgaveplichtige en mogelijk BAG.
Populatie
Indien mogelijk overgenomen vanuit de BAG
Onderliggende gegevenselementen