Begrip   Adres NaamPersoon

Registratie
Definitie
Een Locatie die bij een NaamPersoon hoort.
Toelichting
Een NaamPersoon heeft een naampersoonadres relatie met een Adres.
Authentiek
Nee
Wetgeving
Eigenaar
KVK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.
Populatie
Bevat de adressen van niet-inschrijfplichtigen