Begrip   Bezoekadres Rechtspersoon

Registratie
Definitie
Een Locatie die bij een Rechtspersoon hoort, type bezoekadres
Toelichting
Een Rechtspersoon heeft een optioneel bezoekadres relatie met een Adres.
Authentiek
Nee
Eigenaar
KVK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.
Populatie
Bevat de bezoekadressen van Rechtspersonen als er bij de Rechtspersoon geen Vestigingen zijn. Dit laatste geldt niet voor samenwerkingsverbanden, deze worden geacht een onderneming te drijven met minimaal één Vestiging