Begrip   Locatie

Registratie
Definitie
Een Locatie is een aanwijsbare plek op aarde.
Toelichting
Een Locatie kan ook een aaneengesloten reeks van huisnummers beslaan, in dat geval wordt er tevens een volledig “tot en met” adres opgenomen met het hoogste huisnummer in de reeks.
Authentiek
Ja
Eigenaar
KVK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.
Populatie
abstract, één van onderstaande:
Onderliggende gegevenselementen