Begrip   Persoon

Registratie
Definitie
Een Persoon is een ieder die rechten en plichten kan hebben.
Toelichting
Persoon wordt gebruikt als overkoepelend begrip (een verzamelnaam voor NatuurlijkPersoon, NietNatuurlijkPersoon en NaamPersoon) om er over te kunnen communiceren.
Iedere in het handelsregister voorkomende Persoon heeft ofwel een Eigenaarschap en/ of minstens één Functievervulling waarmee de rol van de Persoon is vastgelegd.
Eigenaar
KVK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.
Populatie
In het handelsregister worden elke Persoon vastgelegd die een rol speelt bij een inschrijfplichtige Onderneming of Rechtspersoon, dan wel zelf een inschrijfplichtige Persoon is. Een Persoon kan ook een buitenlandse Persoon zijn.