Begrip   Postadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon

Registratie
Definitie
Een Locatie die bij een BuitenlandseNietNatuurlijkPersoon hoort, type postadres
Toelichting
Een BuitenlandseVennootschap heeft een optioneel postadres relatie met een Adres.
Authentiek
Nee
Eigenaar
KVK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.
Populatie
Bevat de postadressen van BuitenlandseVennootschappen