Begrip   Woonadres Natuurlijk Persoon

Registratie
Definitie
Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort
Toelichting
Een NatuurlijkPersoon heeft een woonadres relatie met een Adres. Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband.
Authentiek
Ja
Eigenaar
KVK/GBA
Herkomst
Volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA.
Populatie
Bevat de woonadressen van inschrijfplichtige natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen zijn eigenaar van een onderneming of vervullen een relevante functie volgens de Hrw.