Begrip   Aanduiding WOZ-object

Definitie
De aanduiding van een WOZ-object zoals wordt weergegeven op de WOZ-beschikking.
Toelichting
De aanduiding van het WOZ-object wordt, waar mogelijk overgenomen van een adres van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Met een (aanvullende) Locatieomschrijving wordt waar nodig de aanduiding uniek gemaakt.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Gemeente
Relaties
Herkomst
Catalogus Basisregistratie WOZ. Het geregistreerde adres van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats in de BAG, tenzij deze aanduiding niet uniek is. Met een (aanvullende) locatieomschrijving wordt de aanduiding dan uniek gemaakt.
Populatie
Alle onroerende zaken zoals gedefinieerd in artikel 16 van de wet WOZ (incl. de beeindigde onroerende zaken welke na 1 januari 2009 hebben bestaan). Ongebouwde objecten waarvoor geen waarde wordt vastgesteld worden niet opgenomen.
Kwaliteit
Goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen.