Begrip   Aanduiding hoofdadres verblijfsobject

Definitie
De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een verblijfsobject, dat in het kader van de basisregistratie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen.
Toelichting
Met behulp van dit gegeven wordt aangegeven welk adres wordt aangemerkt als het hoofdadres van het verblijfsobject (zie ook het gegeven aanduiding nevenadressen). Het gegeven omvat niet de opname van de adresgegevens zelf. In de basisregistratie gebouwen wordt slechts de aanduiding (identificatiecode nummeraanduiding) opgenomen waaronder het betreffende adres in de basisregistratie adressen bekend is. Met deze aanduiding kunnen de feitelijke adresgegevens worden opgehaald uit de basisregistratie adressen. Voor de gebruikers van de registratie kan met behulp van technische oplossingen binnen de te gebruiken applicaties het feitelijke adres worden gepresenteerd in plaats van de genoemde identificatiecode nummeraanduiding.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Gemeente
Relaties
Herkomst
In Catalogus Basisregistratie WOZ overgenomen uit Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen, versie 2009. Het gregistreerde adres van de verblijfsobject in de BAG.
Populatie
Alle verblijfsobjecten in de BAG worden gekoppeld aan één of meer WOZ-objecten. In de Basisregistratie WOZ wordt bij een aan een WOZ-object gekoppeld verblijfsobject ook het adres (Nummeraanduiding) vastgelegd.
Kwaliteit
Goed, komt uit BAG-WOZ-koppeling (WOZ-object isVerbondenMet verblijfsobject).