Begrip   Belang

Definitie
De (rechts-)persoon die door de gemeente is aangewezen als "belanghebbende eigenaar", "belanghebbende gebruiker" of eventueel "medebelanghebbende" van het WOZ-object.
Toelichting
Belang wordt in de Basisregistratie WOZ opgenomen, zodra dit bekend is. Opname wordt door eerstvolgende WOZ-beschikking aan de belanghebbende kenbaar gemaakt.