Begrip   Vastgestelde waarde

Definitie
Waarde van het WOZ-object zoals deze in het kader van de Wet WOZ is vastgesteld.
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
Ja
Eigenaar
Ministerie van Financiƫn
Relaties
Herkomst
Wet WOZ
Populatie
De sinds 2009 per kalenderjaar vastgestelde waarde voor alle geregistreerde objecten met uitzondering van de objecten die volgens artikel 18 wet WOZ en de uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten wet waardering onroerende zaken niet gewaardeerd hoeven te worden.
Kwaliteit
Goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen en eventueel met bezwaar-/beroepsprocedure gecorrigeerd.