Begrip   WOZ-object

Definitie
De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld.
Toelichting
Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ.