Stelselplaat

Stelselplaat Gegevens perceel appartement onroerende zaak omvat WOZ-waarde WOZ-object bestaat uit is verbonden met terrein water bouwwerk weg Geo-object heeft rechten op wordt aangeduid met is eigenaar gebruiker van is onderdeel van heeft rechten op is eigenaar gebruiker van wordt aangeduid met is verbonden met persoon is eigenaar van functionaris bij bedrijf adres is aanduiding van verblijfsobject pand is eigenaar van woont op woont in is eigenaar houder van voert activiteiten uit in is gevestigd op heeft inkomen voertuig vestiging is gevestigd in ondergrond
Stelselplaat Gegevens Geo inkomen perceel appartement onroerende zaak persoon bedrijf ondergrond is verbonden met omvat is verbonden met verblijfsobject pand woont in is aanduiding van terrein water bouwwerk weg Geo-object wordt aangeduid met WOZ-waarde WOZ-object is onderdeel van is gevestigd in bestaat uit vestiging is gevestigd op adres woont op wordt aangeduid met voertuig voert activiteiten uit in
Stelselplaat Gegevens Bedrijf en Persoon terrein water bouwwerk weg WOZ-waarde WOZ-object perceel appartement onroerende zaak verblijfsobject pand is eigenaar gebruiker van is eigenaar gebruiker van bedrijf is eigenaar van functionaris bij heeft rechten op heeft rechten op persoon woont op adres woont in is gevestigd in voert activiteiten uit in is eigenaar van is eigenaar houder van heeft is gevestigd op ondergrond vestiging voertuig inkomen